top of page

Preliminari nekilnojamo turto pirkimo - pardavimo sutartis

Ilgametė darbo su nekilnojamu turtu patirtis rodo, kad vis dar pasitaiko atvejų, kuomet tiek turto pardavėjai, tiek pirkėjai nežino preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties reikšmės ir jos garantijų.

Dar kitas atvejis – kuomet neskiriama kas yra preliminarioji pirkimo-pardavimo sutartis ir pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis.Trumpai apžvelgsiu preliminariosios sutarties reikšmę


Preliminarioji pirkimo-pardavimo sutartis – tai paprastai tariant įžanga į pagrindinę sutartį, kuri vėliau bus pasirašoma pasirinktame notarų biure.


Preliminarioje sutartyje aptariama:

  • Aiškus šalių susitarimas sudaryti pagrindinę sutartį,

  • Šalių susitarimas dėl esminių pagrindinės sutarties sąlygų,

  • Terminas, per kurį turi būti sudaryta pagrindinė sutartis.

  • Garantijos arba atsakomybė abiem šalims dėl preliminariosios sutarties sąlygų nevykdymo.


Abiejų šalių įsipareigojimai


Pasirašydamas preliminarią sutartį pirkėjas įsipareigoja prieš turto pardavėją laikytis sutartyje aptartų įsipareigojimų, kaip ir pardavėjas - laikytis savųjų. Pažeidus šios sutarties reikalavimus, kuomet yra nepagrįstas vengimas ar atsisakymas sudaryti pagrindinę sutartį – tokiu atveju kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. Nuostolių dydis visada turi būti aptartas preliminarioje sutartyje. Dažniausiai avansas šalių susitarimu būna laikomas netesybomis baudos forma.

Sutarties pasirašymas


Preliminariosios sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik abiem šalims dėl to sutarus ir tik rašytine forma. Tokią sutartį gali paruošti kompetentingas nekilnojamojo turto brokeris, turinti teisinių žinių.


Preliminarioji sutartis sudaroma raštu ir tai yra būsimo sandorio garantas.

Preliminarioje sutartyje abiejų šalių aptartos sąlygos, tikslūs duomenys kartu su reikiamais dokumentais yra perduodami pasirinktam notarų biurui.

Kas seka toliau?


Po preliminarios sutarties pasirašymo mano darbas yra užtikrinti tinkamą duomenų perdavimą notarui, padėti šalims surinkti reikiamus dokumentus. Tokiu būdu sutaupomas visų brangus laikas ir blaškymasis dėl dokumentų paieškos.


Nesant abiejų šalių prieštaravimams, notaras atlieka jam valstybės deleguotą vieną iš funkcijų - tvirtina pagrindinę sutartį atstovaudamas ir pirkėjo ir pardavėjo interesams.


bottom of page